• اروگوئه، پالایشگاه پیه

  اروگوئه، پالایشگاه پیه

 • تانزانیا، کارخانه روغن کنجد

  تانزانیا، کارخانه روغن کنجد

 • تانک مالی

  تانک مالی

 • آفریقای جنوبی، حلال روغن آفتابگردان

  آفریقای جنوبی، حلال روغن آفتابگردان

 • آفریقای جنوبی، پالایشگاه نفت

  آفریقای جنوبی، پالایشگاه نفت

 • آفریقای جنوبی، پیش چاپ نفت

  آفریقای جنوبی، پیش چاپ نفت

 • قطر، مخزن ذخیره نفت

  قطر، مخزن ذخیره نفت

 • موزامبیک، خشک کردن کوپرا

  موزامبیک، خشک کردن کوپرا

 • مالی، دیگ بخار

  مالی، دیگ بخار

 • مالی، پالایشگاه روغن پنبه دانه

  مالی، پالایشگاه روغن پنبه دانه

 • مالی، پرس روغن پنبه دانه

  مالی، پرس روغن پنبه دانه

 • دیگ بخار مالی، 10T

  دیگ بخار مالی، 10T