آفریقای جنوبی، پیش چاپ نفت

S.Africa پروژه: تمیز کردن و تزئین دانه های آفتابگردان

Oil Prepress محل:موکوپان، لیمپوپو، آفریقای جنوبی

S.Africa ظرفیت:200 تن ورودی در روز

Oil Prepress سال ساخت:2010-2011

S.Africa روند: تغذیه دانه های آفتابگردان، تمیز کردن الک، تزئین دانه ها، پوسته پوسته کردن، پخت و پز 

Oil Prepress

توصیه ماشین کلید