آفریقای جنوبی، حلال روغن آفتابگردان

S.Africa پروژه: استخراج با حلال کیک آفتابگردان

Sunflower Oil Solvent محل:موکوپان، لیمپوپو، آفریقای جنوبی

S.Africa ظرفیت: ورودی 80 تن در روز

Sunflower Oil Solvent سال ساخت:2010-2011

S.Africa روند:استخراج حلال کیک از قبل فشرده، حلال‌زدایی کنجاله، جداسازی میسلا، بازیابی حلال.
 

Sunflower Oil Solvent

توصیه ماشین کلید