تانک مالی

Tank Mali پروژه: مخازن روغن و اسید چرب

Tank Mali محل:باماکو، مالی

Tank Mali ظرفیت:مخازن فولادی عمودی 4*500 تن، 2*250 تن، 3*125 تن.

Tank Mali سال ساخت:2011 و 2014

Tank Mali روند:مخازن فولادی عمودی برای نگهداری روغن نباتی، اسیدهای چرب برای تولید صابون.
 

Tank Maliتوصیه ماشین کلید