چگونه می توان دستگاه گلوله آسیاب خوراک را به طور دقیق کار کرد؟

2024-04-03

راآسیاب گلوله تجهیزات اصلی در فرآیند تولید استکارخانه خوراک دام، و همچنین می توان گفت قلب کارخانه خوراک است. استفاده صحیح از آسیاب گلوله برای اطمینان از کیفیت گلوله های خوراک، بهبود راندمان تولید و اطمینان از ایمنی اپراتورها بسیار مهم است. در این مقاله به طور دقیق نحوه عملکرد دقیق آن معرفی می شوددستگاه گلوله آسیاب خوراک  برای تسهیل تولید خوراک با کیفیت بالا.


pellet mil 1. آماده سازی: مطمئن شوید که همه چیز آماده است

قبل از راه اندازی دستگاه گلوله آسیاب خوراک، باید آماده سازی کافی برای اطمینان از پیشرفت روان فرآیند تولید و بهبود پایدار کیفیت محصول انجام شود.

بازرسی تجهیزات: یک بازرسی جامع از گرانولاتور و تجهیزات مربوطه انجام دهید تا مطمئن شوید که قطعات آسیب دیده یا شل نشده در دستگاه وجود ندارد.

تهیه مواد اولیه: مواد اولیه و مواد کمکی مورد نیاز را تهیه کنید و اطمینان حاصل کنید که کیفیت آنها مطابق با الزامات است.

تجهیزات ایمنی: تجهیزات ایمنی مربوطه از جمله سپرهای ایمنی، دکمه های توقف اضطراری و غیره را برای اطمینان از ایمنی اپراتورها نصب کنید.

 

pellet mil 2. تنظیم پارامترها: فرآیند تولید را دقیقاً کنترل کنید

با توجه به نیازهای تولید خوراک و الزامات فرمول، تنظیم پارامترهای کاری مناسب دستگاه گلوله آسیاب خوراک بسیار مهم است که به طور مستقیم بر کیفیت قالب گیری و راندمان تولید محصول تأثیر می گذارد.

تنظیم پارامتر کار: سرعت تغذیه، فشار اکستروژن، دما و سایر پارامترها را برای اطمینان از کیفیت و خروجی محصول تنظیم کنید.

انتخاب قالب: قالب ها و لوازم جانبی اکسترودر را بر اساس خواص مواد اولیه و مشخصات محصول انتخاب کنید.

 

pellet mil 3. تجهیزات را راه اندازی کنید: ابتدا ایمنی

قبل از راه اندازی گرانولاتور، باید مراحل صحیح را دنبال کرد تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات می توانند ایمن کار کنند.

رویه‌های عملیاتی: مراحل موجود در دفترچه راهنما یا دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید.

آموزش عملیات: اپراتورها باید آموزش های مربوطه را دریافت کنند و مراحل شروع و توقف تجهیزات و همچنین نحوه برخورد با شرایط اضطراری را درک کنند.

 

pellet mil 4. تغذیه تدریجی: کنترل دقیق فرآیند تولید

تغذیه تدریجی یک مرحله کلیدی برای اطمینان از کیفیت قالب گیری گلوله خوراک است و باید با احتیاط عمل کرد.

تغذیه تدریجی: به تدریج مواد خام را در درگاه تغذیه گرانولاتور قرار دهید تا از انسداد تجهیزات یا اضافه بار ناشی از قرار دادن بیش از حد مواد خام در یک زمان جلوگیری شود.

مقدار تغذیه را کنترل کنید: سرعت و مقدار تغذیه را کنترل کنید تا مطمئن شوید که مواد خام به طور کامل اکسترود شده و شکل می گیرند.

 

pellet mil 5. نظارت بر فرآیند تولید: تضمین کیفیت

در حین کار گرانولاتور، وضعیت عملکرد تجهیزات و کیفیت محصول به طور مستمر کنترل می شود تا به موقع مشکلات را شناسایی و با آنها مقابله شود.

نظارت بر پارامتر: فشار، دما و سایر پارامترهای اکسترودر را برای اطمینان از عملکرد عادی تجهیزات رعایت کنید.

تعمیر و نگهداری تجهیزات: به طور مرتب تجهیزات را بازرسی و تمیز کنید تا از تأثیر باقی مانده مواد خام یا مواد خارجی بر کیفیت تولید جلوگیری شود.

 

pellet mil 6. تنظیم به موقع: با توجه به وضعیت واقعی تنظیم کنید

با توجه به وضعیت واقعی در طول فرآیند تولید، پارامترهای کاری گرانولاتور به موقع تنظیم می شود تا از کیفیت و خروجی محصول اطمینان حاصل شود.

جابجایی استثنایی: هنگامی که یک وضعیت غیرعادی یا خرابی تجهیزات رخ می دهد، تولید باید فورا متوقف شود و برای جلوگیری از آسیب بیشتر به تجهیزات اصلاح شود.

تنظیم پارامتر: برای اطمینان از کیفیت و خروجی محصول، پارامترهای کاری را در صورت نیاز تنظیم کنید.

 

pellet mil 7. پایان تولید: سالم و منظم

هنگامی که وظایف تولید تکمیل می شود یا نیاز به خاموش شدن است، تجهیزات به تدریج طبق رویه های عملیاتی متوقف می شوند تا از تولید ایمن اطمینان حاصل شود.

کار تمیز کردن: مواد خام باقیمانده را تمیز کنید و تعمیر و نگهداری لازم را روی تجهیزات انجام دهید.

بازرسی ایمنی: تجهیزات و محیط اطراف را بررسی کنید تا از وجود خطرات ایمنی و موارد گم شده اطمینان حاصل کنید.

تنها با رعایت دقیق رویه‌های عملیاتی و اقدامات احتیاطی می‌توانیم از بهبود پایدار کیفیت محصول، بهبود راندمان تولید و ایمنی اپراتورها اطمینان حاصل کنیم. بنابراین، هنگام کار با دستگاه پلت آسیاب خوراک، باید به شدت از رویه ها و استانداردهای عملیاتی مربوطه پیروی کنید تا از عملکرد عادی تجهیزات و ایمنی و پایداری فرآیند تولید اطمینان حاصل کنید.